Carregant dades

Base de dades de sòls forestals

Introduccio

Aquesta és una guia bàsica per a la descripció en camp (macromorfològica) dels sòls i del medi en el que es desenvolupen

ELECCIÓ DELS PUNTS

L'actuació conjunta dels diferents factors formadors del sòl ha originat una coberta edàfica que pot presentar una gran variabilitat espacial. L'elecció de la ubicació de les diferents estacions per a la descripció de sòls s'ha de dur a terme després d'haver realitzat un reconeixement de la zona, fotointerpretació, consulta de mapes disponibles i una aproximació al coneixement local dels sòls d'aquelles persones que hi viuen.

El primer factor que cal tenir en compte alhora de triar la localització de la calicata és la seva representativitat, és a dir que els resultats de la descripció siguin representatius d'una determinada zona i alhora extrapolables a altres de característiques similars. Per això és necessari estudiar les formes del paisatge, vegetació, usos del sòl, i altres factors formadors. En aquest sentit és important fixar uns límits a l'àrea representativa de la calicata; aquí entraria el concepte d'estació.

Un altre aspecte que cal considerar és evitar localitzar la calicata als límits de la unitat de l'estació o altres zones de transició com, per exemple, punts de ruptura de pendent.

INFORMACIÓ GENERAL

Aquest apartat recull aquella informació de caràcter general que ens servirà per identificar la descripció que realitzarem així com les mostres que recollim. Fa referència a: