Carregant dades

Base de dades de sòls forestals

Contacte

J.R. Olarieta

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Universitat de Lleida

Rovira Roure, 191. Lleida E-25198

jramon.olarieta@macs.udl.cat