Carregant dades

Base de dades de sòls forestals

MAPES DE SÒLS DE CATALUNYA

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) desenvolupa la cartografia de sòls de Catalunya.

Es poden trobar mapes a escala 1:25.000 i la descripció de les sèries taxonòmiques establertes fins ara.

DESCRIPCIÓ DE SÒLS

SOIL SURVEY MANUAL (1993) 
Llibre consultable on-line escrit per membres del Soil Conservation Service dels Estats Units en el que es presenten els principis bàsics i les pràctiques necessàries per a fer usos adequats del sòl així com recollir i utilitzar dades relacionades amb ells.

TAXONOMIA DE SÒLS

SISTEMA WRB
Més que un sistema de classificació es tracta d'una llegenda per a definir les classes de sòls del Mapa de Sòls Mundial a escala 1:5.000.000. Aquest sistema ha tingut una àmplia acceptació mundial i ha sigut universalment acceptat com a sistema de referència.

SOIL TAXONOMY
És el sistema taxonòmic desenvolupada pel USDA (Unitet States Department of Agricultura) i la NCSC (National Cooperative Soil Survey) que dóna una classificació dels sòls acord a varis paràmetres.

XARXES RELACIONADES AMB LA DESCRIPCIÓ, CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DE SÒLS

XARXA ICP FORESTS
És una xarxa internacional creada per tal de controlar quin és l'efecte de la contaminació de l'aire en les forests. Dins d'aquesta xarxa hi ha un programa de control de sòls i s'ha desenvolupat una tècnica de descripció i anàlisis específica d'aquests.