Carregant dades

Base de dades de sòls forestals

Objectiu

En aquesta web es recull informació sobre sòls, principalmente forestals, del nord i nordest de la Peninsula Iberica

Selecció per categoria de Soil Taxonomy


Aquesta eina (pestanya "Famílies") permet visualitzar les descripcions dels escandalls organitzades segons la classsificació de la Soil Taxonomy (1999) des del nivell d'Ordre.

Mapa de localització

Les províncies de color blau al mapa són aquelles de les que es disposa d'algun perfil.

Les descripcions dels perfils de Bizkaia i La Rioja estan en castellà i per això, s'ha de canviar la pestanya corresponent de l'idioma per poder accedir a elles.

Les descripcions dsiponibles en un terme municipal apareixeran una vegada escollits la província, comarca, i terme municipal corresponents.

Una vegada heu arribat al terme municipal que us interessi, apareixerà la llista dels perfils disponibles en aquell terme. Cliqueu a sobre del codi del perfil i apareixerà la seva localització en el mapa de la finestra superior esquerra. Des de la finestra superior dreta es pot descarregar la descripció del perfil (amb les anàlisis coresponents en molts casos) i la seva foto. En el cas de que no aparegui la descripció del perfil, proveu de canviar l'idioma (al català o al castellà, segons el cas).

 

Eines

També s'ha inclòs a dins del web un seguit d'eines per a la descripció de sòls en camp, així com articles científics referits als sòls descrits, i enllaços a d'altres webs d'interés