Carregant dades

Base de dades de sòls forestals

Objectiu

En aquesta web es recull informació sobre sòls, principalmente forestals, del nord i nordest de la Peninsula Iberica

Selecció per famílies


Aquesta eina permet visualitzar les descripcions dels escandalls organitzades segons la classsificació de la Soil Taxonomy (1999) des del nivell d'Ordre.

Mapa de localització

En base a un mapa, es pot veure quins escandalls s'han fet arreu del territori

Eines

També s'ha inclòs a dins del web un seguit d'eines per a la descripció de sòls en camp, així com articles científics referits als sòls descrits, i enllaços a d'altres webs d'interés